Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2011

yourCocaine
yourCocaine
1969 27a2

Want this T-shirt <3
Reposted fromsteffs steffs viazabka zabka
yourCocaine
yourCocaine
załóż słuchawki i wyluzuj, nie Ty jedna straciłaś to na czym Ci zależało.
Reposted frommefir mefir viajooo jooo
yourCocaine

Zamiast spać myślisz o tym dupku, który siedzi Ci w głowie i nie ma zamiaru z niej wyjść nawet na głupi spacer. Analizujesz wszystko sekunda po sekundzie. Myślisz, co by było gdybyś postąpiła inaczej, gdybyś zmieniła chodź jedno słowo, jeden gest. Całą noc poświęcasz jemu. Prawda?

— niestety..
Reposted frommefir mefir viajooo jooo
yourCocaine
8119 6d05
Reposted fromretaliate retaliate viajooo jooo
yourCocaine
1500 8bac
Reposted fromcelaeno celaeno viamagdanestor magdanestor
yourCocaine
-Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.
— Lolita Pille, Hell
Reposted fromnienasycenie nienasycenie viaraconteur raconteur
yourCocaine
Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.
— x. Jan Twardowski
Reposted frommephalgnus mephalgnus viaraconteur raconteur
yourCocaine
- Jeżeli uda się pokochać choć jedną osobę, to życie ma sens. Nawet, jeśli nie można być z tym człowiekiem.
— Haruki Murakami - "1Q84"
Reposted fromforhwon forhwon viaraconteur raconteur

July 08 2011

yourCocaine
6626 a7a2 500
;* mmm... moje chrupki... 
yourCocaine
6486 437c 500
No wyzwanie...trudno było narysować dym...
Reposted byunhappys unhappys
yourCocaine
6307 279d 500
My skelanimals ;D
yourCocaine
6262 2444 500
Marilin Monroe...  uuufff... done !
Reposted byunhappys unhappys
yourCocaine
0622 971e
Reposted fromretaliate retaliate viawyliczanka wyliczanka
yourCocaine
6517 a572
Reposted frommalygarnek malygarnek viamonnqi monnqi
yourCocaine
0546 36f9
Kiss...
Reposted fromnatej natej
yourCocaine
3012 1f5a
Reposted frombrunettes brunettes viajasmine26 jasmine26
yourCocaine
9950 8ec8
yourCocaine
9833 b4d9
Reposted fromretaliate retaliate viajasmine26 jasmine26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl